• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program

 

Přednášky

od 10.00 Mají křesťané nějakou morálku? aneb „Náboženská“ etika v „nevěřící“ společnosti

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. (UK)

od 10.35 Cílování inflace a devizové intervence ČNB

Doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. (VŠE)

od 11.10 Kriminalistika, forenzní vědy a forenzní chemie

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (VŠCHT)

od 11.45 Kam kráčí kybernetika a robotika?

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., Ing. Libor Přeučil, CSc. (ČVUT)

od 12.20 Největší antilopy spolupracují

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. (ČZU)

od 12.55 Jak architekti závodí se sluncem

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. (ČVUT)

od 13.30 Kovové biomateriály v medicíně

Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch (VŠCHT)

od 14.05 Bubliny na akciových trzích

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A. (VŠE)

od 14.40 Je obezita „dědičný hřích“?

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (ČZU)

od 15.15 Pít (alkohol) či nepít?

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (UK)


Výstavní stánky vysokých škol

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont